Μέση ταχύτητα internet στην Ευρώπη

Μέση ταχύτητα λήψης δεδομένων (Mbps) με βάση τις μετρήσεις που έγιναν το πρώτο τρίμηνο του 2022.