Noot: cijfers gecorrigeerd voor verschillen naar geslacht en leeftijd met de Belgische bevolking van 2018 als referentie. Het gaat om schattingen gebaseerd op een enquête. Daardoor moet rekening gehouden worden met een onzekerheidsmarge. Zie: 'Meer info over definities en bronnen'.
 f 
in