Nacementos en Galicia en función do tamaño dos concellos