Nye pasienter betyr: Ikke registrert med samme diagnose i løpet av de fire forutgående årene. Tallene er aldersstandardiserte rater av nye pasienter per 100 000 (Eurostat sin standardbefolkning fra 2013) Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet 18. juni 2019