Grafen visar hur kilopriset för hummer har varierat över tid, från 2006–2023