* Selskapets forklaring av eget konsept. **Investeringer og offentlig støtte