Evolución do prezo medio dos alugueiros en cada cidade. Datos de 2019 ata o mes de marzo