Strateške morske ožine

V prvem četrtletju se je število ladijskih prehodov skozi Sueški prekop zmanjšalo za dve tretjini.