Dane na podstawie wniosków zarejestrowania pobytu ob. UE, pobytu stałego i pobytu stałego ob. UE.
Liczba obywateli Szwecji w 2019 r. może sie zwiększyć, ponieważ 2019 r. jeszcze się nie skończył.