Vývoj tržieb a čistého zisku spoločnosti Baidu za 10 rokov

Údaje v miliardách USD