Evolució del nombre de treballadors públics a Girona