Tallene gælder for de mest trafikerede dele af ovennævnte motorveje.