Ασφαλιστικές αποζημιώσεις περιουσίας για τις δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023