Rättsstatlighetsranking | 2023

Grafiken visar 2023 års ranking av graden av rättsstat i de europeiska länder som ingår in undersökningen. Skalan går från 0 till 1 där en högre siffra innebär en högre grad av rättsstatlighet.

EU-länderna är blåmarkerade, Sverige gulmarkerat och övriga länder grönmarkerade.