Käyttäytymiskuilut omaisuusluokittain

Käyttäytymiskuilut omaisuusluokittain aikavälillä 2018–2023. Tuotot vuotuistettu ja pääomapainotettu.