68 procent af grundskolelærerne har svaret 'i meget høj', 'høj' eller 'i nogen grad'. 34 procent har svaret 'i meget høj' eller 'høj grad'. Blandt gymnasielærerne har 33 procent svaret 'i meget høj, 'høj' eller 'i nogen grad'. 14 procent har svaret 'i meget høj' eller 'høj grad'.