Evolución (%) do número de accidentes laborais en Galicia no primeiro semestre do ano, en relación co mesmo periodo do ano 2018