Základný prehľad používaných metód na stanovenie stability odpadu v EÚ