Andel (%) av de röstberättigade i kommunen som inte röstade i förra riksdagsvalet 2014.