Берилиштер беш жылдык мөөнөттөр боюнча бириктирилген. ЕАЭБге мүчөлүк өзүнчө белгиленген