Noot: gegevens voor Belgische gewesten gebaseerd op Statbel, gegevens voor EU-landen gebaseerd op EU-SILC Survey van Eurostat.
 f 
in