Gjennomsnittlig ventetid i psykisk helsevern for voksne per måned fra mai 2019 til april 2021, i antall dager.