Økte matpriser

Statistisk sentralbyrå måler hvor mye matprisene har økt siste 12 måneder. Grafen viser hvordan denne 12 månedersveksten har endret seg de siste årene.