Noot: aantallen voor 2010 en 2019 zijn afgerond op het honderdtal.
 f 
in