542 respondenter, utført av Respons Analyse for NMD.