Aluekohtaiset käyttäytymiskuilut

Käyttäytymiskuilut alueittain aikavälillä 2018–2023. Tuotot vuotuistettu ja pääomapainotettu.