पञ्चपुरी ५ र ६ मा हरेक वर्ष धान उत्पादन घट्दै

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/८० सम्म गहुँ, धान र मकैकाे उत्पादनकाे तथ्यांक (मेट्रिक टनमा)