Návratnosť investície na zmenu zdroja tepla z elektrického na plynový (pri vykurovaní plynom -vrátane plynovej prípojky):