Позиции на украинските и руските сили към 14 ноември