Antal anmälningar till Arbetsmiljöverket

Anmälningar som kom in till Arbetsmiljöverket under perioden september 2022 till augusti 2023.