ဗဟိုအစိုးရ၏ ထောက်ပံ့ငွေများ မပေါင်းမီ တွက်ချက်ထားသောလိုငွေများဖြစ်ပါသည်။