Inflácia sa priblíži k predkrízovým hodnotám

Medziročný rast spotrebiteľských cien v percentách, od roku 2024 odhad IFP