Spotreba a výroba elektriny na Slovensku

Koľko elektriny sa na Slovensku vyrobilo a koľko spotrebovalo v rokoch 1983 - 2023 (v TWh)