अनमोल केसी कुन अस्पतालमा ?

प्रहरीले लगे चिरायु अस्पतालमा, मिडियाले लेखे नर्भिक अस्पतालमा