Årsvekst i konsumprisene eks. mat- og energi (prosent).