Väčšina spotrebného koša už rastie pomalšie ako 10%

Podiel spotrebného koša podľa medziročného rastu cien v %