Slik fordeler bekymringen seg

Prosentandel som svarer «ja» på spørsmål om hvorvidt de er bekymret for forskjellige scenarioer.