Evolución anual dos delitos contra a liberdade sexual 'coñecidos' en Galicia. *Inclúe o delito de abuso sexual, entre outros