Tabel met de rekensom wat je nog bespaart na betaling van de vaste terugleveringskosten