Število slovenskih rezidentov, ki so imeli vsaj en dan v letu odprt tuj račun.