Apertura de campaña das seis principais forzas políticas en Galicia