Tallene for 2019 en endnu ikke endeligt opgjort og må derfor betragtes som foreløbige.