Waar ruziet men het meest over de afstandsbediening?

Panelonderzoek onder 2000 Nederlanders