Tabellen viser prognoser og fasit for fem av de ti størrelsene. I tillegg ble følgende variabler vurdert: Realinvesteringer, sysselsetting, valutakursendring, rente og oljeprisendring. * Prognose gitt for bruttovekst, der fasit ble 1,1 % ** Prognose ble gitt for Nav-ledighet, der fasit ble 3,00 % *** Prognose gitt for harmonisert konsumprisindeks, der fasit ble 3,9 % **** Prognose gitt pr. timeverk fastland, hvor fasit ble 1,3 %