Prieskum sa uskutočnil v dňoch 20.6.-2.7. 2018 kombinovanou formou osobného a telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov, údaje sú v percentách.