De gula staplarna visar de kommuner där andelen tillsvidareanställda kvinnor av samtliga kommunanställda kvinnor minskat mest vid en jämförelse av åren 2014 och 2017. De röda staplarna visar kommunerna med störst minskning för män. Minskningen anges i procentenheter.