Bemærk: x-aksen følger ikke en lineær tidsmæssig periode. Det skyldes, at det kun har været muligt at skaffe data på de pågældende datoer. Denne måde at fremstille vælgertilslutningen til Stram Kurs på har tidligere givet anledning til debat på Twitter og Facebook.