Voor de jaren 2017 en 2018 gaat het om voorlopige cijfers.