Noot: cijfer tussen haakjes slaat op het aantal gecontroleerde atleten in die sport.
 f 
in