NOTA: es presenta la mitjana de les respostes a les preguntes, que tenien un escalat de respostes de 0 a 10. Per a la pregunta de fins a quin punt el seu centre incorpora metodologies innovadores, el 0 correspon a 'Gens' i el 10 a 'Completament'. Per a la pregunta de com li agradaria que fos, el 0 correspon a 'Tradicional' i el 10 a 'Innovador', els enquestats no veien la numeració associada a cada tipus de centre.